K kategória

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „K” kategóriás tanulók részére

Vállalkozási feltételek és tanulótájékoztató „K” kategóriás tanulók részére

 1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
  Képzőszerv címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

Képzőszerv levelezési címe: 7285 Törökkoppány, Kossuth Lajos utca 46.

E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

 1. A cég formája: Kft
 2. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-320209
 3. Az iskolavezető neve: Molnár Károly

E-mail cím: info@aszautosiskola.hu

Telefonszáma: 20/933-8048

 1. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
  Az ügyfélfogadás időpontja: csütörtök:08:00-16:00
 2. Telephely címe: nincs

Telefonszáma: 30/921-9617

 1. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.
 2. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: nincs
 3. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
  • 16. életévét betöltötte
  • az elméleti tanfolyam díját befizette
  • meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

  A vizsgára bocsátás feltételei:

  • a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette
  • nyilatkozik arról, hogy tud írni-olvasni

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

A vizsgákat szervezi és az igazolást kiállítja a Magyar Vöröskereszt.

A felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk.

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

  • a sikeres vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére (3 munkanap)
  • személyazonosságát igazolta
  • közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta
 1. A tanfolyam tantárgyai:
  • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (12 óra). Az elméleti oktatás 16:00-kor kezdődik, és 19:30-kor ér véget, ezáltal az oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
 2. Gyakorlati oktatás nincs.
 3. Hiányzás foglalkozásról:Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
  Hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
 4. Tanfolyami és vizsgadíjak:
  • Elméleti oktatás díja: 35.000,- Ft.
  • Tandíj összesen: 35.000,- Ft
  • Elméleti vizsga díja: 10.500,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség
  • Vizsgadíjak összesen: 10.500,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség
  • Teljes képzési költség: 45.900,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

14. Mentességek:

   • Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét a Vöröskereszt mérlegeli és dönti el.
   • A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

15. Tanuló áthelyezés: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül), egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében . Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8653 Ádánd, Árpád utca 31.

17. Gyakorlati oktatás nincs.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

   • A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.
   • A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
   • A vizsgázónak késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga díja: 10.500,- Ft +400,- Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

A fenti díjat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

  • Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.