1.Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
   Képzőszerv székhelye: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 23/A. 2/1.                                                                                                Képzőszerv levelezési címe: 8653 Ádánd, Árpád u. 19.

   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
   Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

   Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2.A cég formája: Kft

3.Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-031516

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
   Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
   Az ügyfélfogadás időpontja: csütörtök: 08:00-16:00

(Vasárnap és a fenti nap kivételével a többi napon Siófokon találja ügyintézőnket, egyeztessünk!)                                               

6.Telephely címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.

   Telefonszáma: 30/921-9617

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: nincs

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

16. életévét betöltötte

az elméleti tanfolyam díját befizette

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

nyilatkozik arról, hogy tud írni-olvasni

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzése:

A vizsgákat szervezi és az igazolást kiállítja a Magyar Vöröskereszt.

Felkészülési lehetőségekről tájékoztatást nyújt iskolánk.

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres vizsgáról kiállított igazolást a vizsgaközpont megküldte a közlekedési igazgatási hatóság részére (3 munkanap)

személyazonosságát igazolta

közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (12 óra). Az elméleti oktatás 16:00-kor kezdődik, és 19:30-kor ér véget, ezáltal az oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

11.Gyakorlati oktatás: nincs.

12.Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányzás legfeljebb 10% lehet. Ezt meghaladó hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.


13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 20.000,- Ft.

Tandíj összesen: 20.000,- Ft

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Vizsgadíjak összesen: 4.600,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

Teljes képzési költség: 25.000,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

14. Mentességek:

Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét az okmányiroda mérlegeli és dönti el.

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

15. Tanuló áthelyezés: Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki (3 munkanapon belül). Az igazolás kiállításáért a képzőszerv 5.000,- Ft-ot számíthat fel. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8653 Ádánd, Árpád utca 31.

17. Pótóra igénylés: igény esetén konzultáció formájában.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,-Ft vizsgadíjhoz kapcsolódó költség

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárába kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

21. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.