1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
    Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.

    E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
    Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

    Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2.A cég formája: Kft

3.Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
   Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
   Az ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 10:00-12:00 13:00-16:00

                                                     szombat: 10:00-12:00

6.Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.

   Telefonszáma: 30/921-9617

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: nincs

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

16. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb

az elméleti tanfolyam díját befizette

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

nyilatkozik arról, hogy tud írni-olvasni

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a közlekedési hatóság megküldte az okmányiroda részére (3 munkanap)

személyazonosságát igazolta

közúti elsősegély-nyújtás vizsgájáról szóló igazolást (vagy mentességet adó bizonyítványát) bemutatta

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (24 óra), vezetéselmélet (12 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (10 óra), munkavédelem, tűzvédelmi ismeretek, szállítási ismeretek (10 óra), biztonsági üzemeltetés (16 óra). Az elméleti oktatás 16:00-kor kezdődik, és 19:30-kor ér véget, ezáltal az oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz a BÜ órák 50 percesek.

E-learning képzést (otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (9 óra), országúti vezetés (5 óra), könnyű terep (4óra) vizsga (1 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 24 órát vezessen.

11.A gyakorlati oktatást valamint a "Biztonsági ell. és üzemeltetés" oktatást az Egyetem Autósiskola, Kaposvári Egyetem végzi.

Elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Telefon: +36304724745; +36306302769, Email: autosiskola@ ke.hu

12.Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

BÜ oktatás díja: 10.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óra díja: 5.000,- Ft . 24 tanóra + 1 vizsga óra összesen: 125.000,- Ft

Tandíj összesen: 175.000,- Ft

KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft+ 400,- Ft ügyintézési díj

Munkavédelem vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj

Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft

BÜ vizsga díja: 4.400,- Ft

Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft

Vizsgadíjak összesen: 20.700. Ft + 800,- Ft ügyintézési díj

Teljes képzési költség: 196.500,- Ft

Az elméleti oktatás és vizsgák díjait a képzőszerv pénztárában kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

A gyakorlati oktatás, „BÜ”-oktatás és vizsgák díjait az Egyetem Autósiskola részére kell teljesíteni.

Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet megbízott alvállalkozó bonyolít le.

14. Mentességek:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból:

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

  Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

Mentesíthető az elsősegély-nyújtó vizsga alól, aki ilyen irányú képzettséggel rendelkezik. Ezt igazoló bizonyítványok megfelelőségét az okmányiroda mérlegeli és dönti el.

15. Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Rutin oktatás helye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40

BÜ oktatás helye: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40

Forgalmi vezetés oktatása: Kaposvár és környéke.

17. Pótóra igénylés: A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját az Egyetem Autósiskola részére kell teljesíteni. Ennek díja óránként: 5.000,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

 20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.