A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2. A cég formája: Kft

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: 20/933-8048

5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
Az ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 10:00-12:00 13:00-16:00
szombat: 10:00-12:00

6. Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Telefonszáma: 30/921-9617

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8. Orvosi alkalmassági nem szükséges.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 16. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
- az írni- olvasni tudásról nyilatkozik,
- valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
10. A tanfolyam tantárgyai:
- Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (24 óra), vezetéselmélet (12 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (10 óra), munkavédelem, tűzvédelmi ismeretek, szállítási ismeretek (10 óra), biztonsági üzemeltetés (16 óra). Az elméleti oktatás 16:00-kor kezdődik, és 19:30-kor ér véget, ezáltal az oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz a BÜ órák 50 percesek.
- Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (9 óra), országúti vezetés (5 óra), könnyű terep (4óra) vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 24 órát vezessen.

11. A tanuló jármű: oktatásra alkalmas mezőgazdasági vontató és pótkocsija.

12. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet.
A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
- Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

-BÜ oktatás díja: 10.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás óra díja: 5.000,- Ft . 24 tanóra + 1 vizsga óra összesen:125.000,- Ft
- Tandíj összesen: 175.000,- Ft
- Elméleti vizsga díja: 9.200,- Ft. (KRESZ+munkavédelem) +800,- Ft ügyintézési díj
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- BÜ vizsga díja: 4.400,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft
- Vizsgadíjak összesen: 20.700. Ft + 800,- Ft ügyintézési díj
- Teljes képzési költség: 196.500,- Ft
A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni
-Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet megbízott alvállalkozó bonyolít le. 

14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében . Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Rutin oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 232. szám alatti (MÁV) rutinpálya.
BÜ oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 209. ( Siófoki Műszaki Vizsgabázis Kft.)
Forgalmi vezetés oktatása: Siófok és környéke.

17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.

Telefon.: 06-1/814-1818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
- A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
- A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:
- Elméleti vizsga díja: 9.200,- Ft+ 800,- Ft ügyintézési díj
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- BÜ vizsga díja: 4.400,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 3.600,- Ft
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg.

21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ennek feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.