A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

 1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
  Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád u. 19.

  E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Honlap címe: www.aszautosiskola.hu
  Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

  Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002

 2. A cég formája: Kft

 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

 4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly

  E-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Telefonszáma: 20/933-8048

 5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2.
  Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
  Az ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig

 6. Telephelyeink: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.

 7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

 8. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: 2. egészségügyi csoport.

 9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 21. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi közlekedésre lesz jogosult 24. életév betöltéséig),

  • alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,

  • orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,

  • C” kategóriás vezetői engedély megléte, vagy erről szóló érvényes vizsgaigazolás

  • valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

  Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjakat befizette.

 10. A tanfolyam tantárgyai:

  • Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (8 óra), járművezetés elmélete (8 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (8 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 6 óra.

  • Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (17 óra),

országúti vezetés (4 óra), hegyvidéki vezetés (2 óra),vizsga (2 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát

vezessen, és ez idő alatt legalább 348 km-t tegyen meg.

11. A tanuló gépkocsi típusa: BOVA FHD 12.370 

12.Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.

A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

  • Elméleti oktatás díja: 40.000,- Ft

  • A gyakorlati oktatás óradíja: 7.000,- Ft. 29 tanóra + 2 vizsgaóra össz: 217.000,- Ft

  • Biztonsági üzemeltetés oktatás díja: 9.000,- Ft

  • Tandíj összesen: 266.000,- Ft

  • A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 7.000,- Ft

  • Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,- Ft ügyintézési díj

  • Biztonsági és üzemeltetési vizsga díja: 4.400,- Ft

  • Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft 

  • Forgalmi vizsga díja: 18.500,- Ft

  • Vizsgadíjak összesen: 31.000,- Ft +400,- Ft ügyintézési díj

  • Teljes képzési költség: 297.400,- Ft

A tandíjakat és vizsgák díjait a képzőszerv pénztárában kell befizetni.

   • Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet megbízott alvállalkozó bonyolít le.

14.Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

A szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek, tantárgyak hallgatása és vizsgája alól is kapható felmentés az előbb említett rendelet alapján.

15.Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock János köz 2.

A rutin oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 214. szám alatti (MÁV) rutinpálya.

BÜ oktatás helye:8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 209. (Műszaki Vizsgabázis Kft)

Forgalmi oktatás helyei: Siófok és környéke

17.A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, ennek díja óránként: 7.000,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.

Telefon.: 06-1-373-1400
19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

   • A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

   • A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie. 

20. Vizsgadíjak:

  • Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft +400,- Ft ügyintézési díj

  • Biztonsági és üzemeltetési vizsga díja: 4.400,- Ft 

  • Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft

  • Forgalmi vizsga díja: 18.500,- Ft 

Ezek befizetését a képzőszerv pénztárába kell teljesíteni.

21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:

Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ennek feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen. Ezt a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben felsorolt esetekben járművezetői igazolvánnyal vagy engedéllyel is igazolhatja.)