A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1. Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2. A cég formája: Kft

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: 20/933-8048

5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
Az ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 10:00-12:00 13:00-16:00
szombat: 10:00-12:00

6. Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Telefonszáma: 30/921-9617

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: 2. egészségügyi csoport.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 18. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi közlekedésre lesz jogosult 21. életév betöltéséig),
- alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,
- orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
- „C” kategóriás vezetői engedély megléte, vagy erről szóló érvényes vizsgaigazolás
- valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjakat befizette.
10. A tanfolyam tantárgyai:
- Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (8 óra), járművezetés elmélete (4 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 6 óra.
- Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (4 óra), országúti vezetés (2 óra), hegyvidéki vezetés (2 óra),vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 14 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 168 km-t tegyen meg.

11. A tanuló járművek típusai:
- IVECO ML4Q EUROCARGO
- AGRICOM TOP 100-65 (pótkocsi)

12.Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
- Elméleti oktatás díja: 35.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás óradíja: 6.500,- Ft. 14 tanóra + 1 vizsgaóra össz: 97.500,- Ft
- Biztonsági üzemeltetés oktatás díja: 7.000,- Ft
- Tandíj összesen: 139.500,- Ft
- A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 6.500,- Ft
- Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Biztonsági és üzemeltetési vizsga díja: 4.400,- Ft
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft
- Vizsgadíjak összesen: 28.100,- Ft+800,- Ft ügyintézési díj
- Teljes képzési költség: 168.400,- Ft
A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni.
-Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet megbízott alvállalkozó bonyolít le.

14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó tanfolyam és vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.
A szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek, tantárgyak hallgatása és vizsgája alól is kapható felmentés az előbb említett rendelet alapján.

15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Rutin oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 232. szám alatti (MÁV) rutinpálya.
BÜ oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 209. (Siófoki Műszaki Vizsgabázis Kft.)
Forgalmi vezetés oktatása: Siófok és környéke.

17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárába kell befizetni. Ennek díja óránként: 6.500,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1/814-1818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
- A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
- A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:
- Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Biztonsági és üzemeltetési vizsga díja: 4.400,- Ft
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft
Ezek befizetését a képzőszerv pénztárába kell teljesíteni.

21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ennek feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen. Ezt a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben felsorolt esetekben járművezetői igazolvánnyal vagy engedéllyel is igazolhatja.)