1.Képzőszerv neve: „ÁSZ” Autósiskola Kft
   Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.

   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Honlap címe: www. aszautosiskola.hu
   Képzőszerv telefonszáma: 30/921-9617

   Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2.A cég formája: kft

3.Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4.Az iskolavezető neve: Molnár Károly

   E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Telefonszáma: 20/933-8048

5.Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
   Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/921-9617
   Az ügyfélfogadás időpontja: kedd, csütörtök: 10:00-12:00 13:00-16:00

                                                      szombat: 10:00-12:00

6.Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.

   Telefonszáma: 30/921-9617

7.A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8.Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: 2. egészségügyi csoport. (PÁV III. nem előfeltétel, de később munkavállaláshoz szükséges lesz.)

9.A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

18. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb (kizárólag belföldi közlekedésre lesz jogosult 21. életév betöltéséig)

az elméleti tanfolyam díját befizette

a már meglévő "B" kategóriás vezetői engedélyét a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából – átadta

valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.

A vizsgára bocsátás feltételei:

a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette

orvosi alkalmasságot igazoló okiratot leadta

alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának átadta

A vezetői engedély átvételének feltételei (az okmányirodában):

a sikeres forgalmi vizsgáról kiállított igazolást a közlekedési hatóság megküldte az okmányiroda részére (3 munkanap)

orvosi alkalmassági igazolást bemutatta

személyazonosságát igazolta és jogosítványát bemutatta

10.A tanfolyam tantárgyai:

Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (28 óra), járművezetés elmélete (12 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (16 óra), munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (12 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 14 óra.

Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (15 óra), országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), hegyvidéki vezetés (2 óra),vizsga (1 óra).

A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát vezessen, és ez idő alatt legalább 348 km-t tegyen meg.

11. A tanuló gépkocsi típusa: IVECO ML4Q EUROCARGO

12. Hiányzás foglalkozásról:

Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13.Tanfolyami és vizsgadíjak:

Elméleti oktatás díja: 45.000,- Ft

A gyakorlati oktatás óradíja: 6.000,- Ft.29 tanóra + 1 vizsgaóra össz:180.000,- Ft

Biztonsági üzemeltetés oktatás díja: 7.000,- Ft

Tandíj összesen: 232.000,- Ft

A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 6.000,- Ft

Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,- Ft ügyintézési díj

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft + 400,- Ft ügyintézési díj

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga díja: 4.600,- Ft + 400 ,- Ft ügyintézési díj

Biztonsági és üzemeltetési vizsga díja: 4.400,- Ft

Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

Vizsgadíjak összesen: 32.700,- Ft + 1.200,- Ft ügyintézési díj

Teljes képzési költség: 265.900,- Ft

A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni vagy bankszámlájára utalni.

14. Mentességek:

A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett: a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet, b)6 . az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat, c)7 az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet

Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból:
- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból

- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

15. Tanuló áthelyezés:

Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16.Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Rutin oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 232. szám alatti (MÁV) rutinpálya.

BÜ oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 209. (Siófoki Műszaki Vizsgabázis Kft.)

Forgalmi vezetés oktatása: Siófok és környéke.

17. Pótóra igénylés: A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárába kell befizetni. Ennek díja óránként: 6.000,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály.
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.
Telefon.: 06-1-8141818

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A tanfolyam (és annak egyes részeire) vonatkozó határidőket és a vizsgák teljesítésének határidejét figyelje és tartsa be.

A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.

A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos egyéb előírások:

Külföldi állampolgár igazolhatja az alapfokú iskolai végzettség meglétét: a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány ba) eredeti példányával, bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Külföldi állampolgár rendelkezzen magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel.