A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.

1. Képzőszerv neve: ÁSZ Autósiskola Kft
Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap címe: www.aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/9219-617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2. A cég formája: Kft

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: 20/933-8048

5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock J.köz 2. 1/23.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/9219-617
Az ügyfélfogadás időpontja: kedd,csütörtök: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig
szombat 10:00-12:00-ig

6. Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Telefonszám: 30/921-9617

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8. Orvosi alkalmasság igazolása.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 18. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
- alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából – átadta,
- meglévő „B” kategóriás vezetői engedély, vagy 1 évnél nem régebbi vizsgaigazolás
- valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.
10. A tanfolyam tantárgyai:
- Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (8 óra), vezetéselmélet (4 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (4 óra), munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (4 óra), biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (4 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
- E-learning képzést(otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.
- Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (6 óra), városi vezetés (4 óra).
országúti vezetés (4 óra), hegyvidéki vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 16 órát
vezessen, és ez idő alatt legalább 192 km-t tegyen meg.

11. A tanuló gépkocsik típusai:
- Peugeot Boxer (dízel üzemű)
- Böckmann HB1 (pótkocsi)

12. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
- Elméleti oktatás díja: 35.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás óradíja: 5.000,- Ft. 16 tanóra+1 vizsgaóra összesen 85.000,- Ft                                                                            - Biztonsági üzemeltetés oktatás díja: 7.000,- Ft
- Tandíj összesen: 127.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 5.000,- Ft
- Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Biztonsági és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.400,- Ft
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft
- Vizsgadíjak összesen: 32.700,- Ft+1.200,- Ft ügyintézési díj
- Teljes képzési költség: 160.900,- Ft
A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni

14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15. Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock J.köz 2. 1/23.
     Gyakorlati oktatás helyei: Siófok és környéke.                                                                                                                                  BÜ oktatás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 209. (Siófoki Műszaki Vizsgabázis Kft.)

17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 5.000,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.

Telefon.: 06-1-373-1400

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
- A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
- A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:
- Közlekedési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsga díja: 4.600,- Ft+400,- Ft ügyintézési díj
- Biztonsági és üzemeltetési ismeretek vizsga díja: 4.400,- Ft
- Rutin vizsga díja: 3.500,- Ft
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg.

21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ennek feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.