A 24/2005. (lV. 21.) GKM rendelet 2 melléklete alapján összeállítva.


1. Képzőszerv neve: ÁSZ Autósiskola Kft
Képzőszerv címe: 8653 Ádánd, Árpád utca 19.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap címe: www.aszautosiskola.hu
Képzőszerv telefonszáma: 30/9219-617

Képzőszerv számlaszáma: 10403923-00007593-00000002 

2. A cég formája: Kft

3. Cégbírósági bejegyzés száma: 14-09-306991

4. Az iskolavezető neve: Molnár Károly
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: 20/933-8048

5. Az ügyfélfogadó helyiség címe: 8600 Siófok, Hock J.köz 2. 1/23.
Az ügyfélfogadó telefonszáma: 30/9219-617
Az ügyfélfogadás időpontja: kedd,csütörtök: 10:00-12.00-ig 13:00-16:00-ig
szombat 10:00-12:00-ig

6. Telephely címe: 8600 Siófok, Hock János köz 2. 1/23.
Telefonszám: 30/921-9617

7. A tanfolyamra való felvétel módja: személyesen vagy telefonon történő jelentkezés.

8. Előírt egészségi és alkalmassági feltétel: háziorvos által kiállított alkalmassági igazolás.

9. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 17. életévét betöltötte, vagy annál 6 hónappal fiatalabb,
- alapfokú iskolai végzettségéről nyilatkozik hogy elvégezte, és az erről szóló bizonyítványát a képzőszerv megbízottjának - fénymásolat készítése céljából - átadta,
- orvosi alkalmasságot igazoló okirat első példányát leadta,
- valamint a tanuló meghatalmazza a képzőszervet adatainak kezelésére, a tanfolyam- és vizsgaügyintézés során.
Vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel, és a szükséges vizsgadíjat befizette.

10. A tanfolyam tantárgyai:
- Elméleti tantárgyak (és óraszámai): közlekedési ismeretek (20 óra), vezetéselmélet (6 óra), szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra). Az elméleti oktatások 16:00-kor kezdődnek, és 19:30-kor érnek véget, ezáltal egy oktatási alkalom 4×45 perc tanórát tartalmaz.
- E-learning képzést(otthoni tanulás interneten) saját időbeosztás szerint, a tananyag-csomag időkeretén belül végezheti el.
- Gyakorlati oktatás (és óraszámai): alapoktatás (9 óra), városi vezetés (14 óra).
országúti vezetés (4 óra), éjszakai vezetés (2 óra), vizsga (1 óra).
A forgalmi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló a gyakorlati oktatás során minimum 29 órát
vezessen, és ez idő alatt legalább 580 km-t tegyen meg.

11. A tanuló gépkocsik típusai:


- Toyota Yaris (dízel üzemű)
- Škoda Felicia (benzin üzemű)
- Volvo (dízel üzemű)                                                                                                                                                                          - Peugeot 206 (dízel üzemű)
- Citroën C3 (dízel üzemű)
- Suzuki Wagon (dízel üzemű)
- Toyota Yaris (benzin üzemű) 

12. Az elméleti foglalkozásról hiányozni nem lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett hiányzás esetén pótfoglalkozás beiktatása szükséges.
A gyakorlati foglalkozásról hiányozni nem lehet. A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatóját értesíteni. Ellenkező esetben a tanuló köteles megtéríteni az elmaradt foglalkozások óradíjait.

13. Tanfolyami és vizsgadíjak:
- Elméleti oktatás díja: 30.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás óradíja: 4.800,- Ft. 29 tanóra+1 vizsgaóra összesen 144.000,- Ft
- Tandíj összesen: 174.000,- Ft
- A gyakorlati oktatás pótórájának óradíja: 4.800,- Ft
- Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft +400,- Ft ügyintézési díj
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft +400,- Ft ügyintézési díj
- Vizsgadíjak összesen: 15.600,- Ft +800,- Ft ügyintézési díj
- Teljes képzési költség: 190.400,- Ft
A fenti díjakat a képzőszerv pénztárában kell befizetni
- Elsősegély-nyújtás oktatása és vizsgák szervezése iskolánkban történik, amelyet megbízott alvállalkozó bonyolít le.

14. Mentességek:
Az elsősegély-nyújtó vizsga alól mentesül az a személy, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

15.Amennyiben a tanuló más képzőszervnél kívánja tovább folytatni a tanulmányait, képzési igazolást kell kérnie három példányban, amelyet a képzőszerv az esetleges hátralékok rendezését követően állít ki, egyszeri 5.000,- Ft befizetése ellenében. Az igénybe nem vett vizsgadíj illetve szolgáltatás díját a képzőszerv visszafizeti.

16. Elméleti oktatás helye: 8600 Siófok, Hock J.köz 2. 1/23.
Gyakorlati oktatás helyei: Siófok és környéke.

17. A szükség szerinti pótórákra a gyakorlati oktató tesz javaslatot, melynek díját a képzőszerv pénztárában kell befizetni. Ennek díja óránként: 4.800,- Ft.

18. Felügyeletet ellátó szervezet: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Dél-dunántúli Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály, Somogy Megyei Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
Címe: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 82/527-640

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság
Címe: 1066 Budapest, Teréz krt.62.

Telefon.: 06-1-373-1400

19. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
- A vizsgázónak a vizsgán pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak, az évszaknak és a járművezetésnek megfelelő öltözetben kell megjelennie.
- A vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

20. Vizsgadíjak:
- Elméleti vizsga díja: 4.600,- Ft. +400,- Ft ügyintézési díj
- Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft. +400,- Ft ügyintézési díj
Ezek befizetése a képzőszerv pénztárában történik meg.

21. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások:
Valamennyi sikeres vizsga elvégzését követően, három munkanap elteltével, az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését. Ennek feltétele, hogy a tanuló a Magyar Vöröskereszt által kiállított elsősegély-nyújtási ismeretek tantárgyból szerzett sikeres vizsgával és az erről szóló dokumentummal, illetve megfelelő egészségügyi végzettséggel rendelkezzen.